Zastav nečas! - prázdninová hra Déčka také u nás

Ajajajaj! Na Déčku se zbláznilo počasí! Princezna Prga brzy přišla na kloub tomu, co se stalo: Stromděd Počas, který od nepaměti košatěl hustým listovím, je najednou dočista holý. Přírodní moudrost vepsaná do jeho listů se rozletěla do všech stran. Část listí to zaneslo až k nám na Zemi, a tak budou na Déčku potřebovat pomoc  – tvoji pomoc. 

Od 10. května máme opět otevřeno pro veřejnost

Oznamujeme, že od 10. května 2021 je opět otevřeno infocentrum na náměstí. V pracovní dny máme otevřeno od 8:30 do 18:00, v sobotu a neděli od 9:00 do 14:00. Zámecké infocentrum bude otevřeno od středy 12. května.